Birgitte Lund / Kunstnerisk Praksis

At frigøre maleriet fra to dimensioner

Normalt når et maleri hænger på væggen, betragter beskueren billedet som en enkelt bemalet flade. Men maleriet behøver ikke kun at være et billede med et enkelt lag.

Der er to principper jeg arbejder med, for at få billedet til at være mere end et fladt medie. Det ene er, at arbejde med flere lag og det andet er, at komponere mange værker sammen.


Det første princip:

Ved at arbejde med flere lag, omdanner jeg billedet til en fysisk tredimensionel genstand. Maleriet bliver bygget op af mange lag. Papir af forskellig karakter og tekstur bliver limet på lærredet i geometriske kompositioner. Ekspressive flader og spor af f.eks. lak, lim, spartelmasse, latex bliver malet, sprøjtet hældt eller trykt på. Kalkeringer eller projektioner af mit eget bearbejdede tegn- og form alfabet, bliver forstørret, formindsket, malet, ridset, spartlet eller tegnet på lærredet i mange tempi. Former og figurer bliver igen og igen tildækket, sløret, minimeret, understreget, genfortalt, omformet eller konkretiseret, til den helt rigtige størrelse og det præcise udtryk opstår. Dette grid af fragmenterede spor, de mange lag, overflader, antydede figurer og konkrete former, danner tilsammen et malerisk landskab. (Se f.eks. Ice Landscapes, Sub Landscapes og Cross Sections.)

Nogle malerier bliver tilført horisontale linjeopdelinger. I disse opdelinger tager farven over. Farvekompositioner bygges op i mange lag lasurer. Nogle steder gennemskinnelige for at understrege de underliggende historier, og andre steder dækkende, kraftfulde og dominerende. Farven bliver som en krop der samler ”skellettet”/ historien i maleriets landskab – og de forskellige lag smelter sammen. (Se f.eks. installationen 365 A Year of Psychedelic Landscapes og Psychedelic Landscapes.)


Det andet princip:

Jeg komponerer mange værker sammen. De mange værker bliver til én installation. Malerierne multipliceres til større værker, der folder sig ud horisontalt og vertikalt efter rummets form og udtryk.  Som hele, skal værkerne fremstå som et malerisk landskab, beskueren kan træde ind i. Et landskab der kan causere over og spille op til dét specifikke rum de hænger i.  (Se f.eks. 365 A Year of Psychedelic Landscapes og Psychedelic Landscapes.)

Jeg bruger disse to principper til at udtrykke den indre oplevelse af naturlige former og landskaber, og skaber multiværk-installationer, der kan opleves enkeltvis eller sammen. Disse installationer hedder f.eks: ”Close Up – Far Out”, ”The Relief of Horizontal Lines”, ”Ice Landscapes”, ”Sub Landscapes”, ”Tree Paraphrases”, ”Powerflowers”, ”Cross Sections”, ”Psychedelic Landscapes”.

De næste år vil jeg eksperimentere med nye arbejdsmetoder der udvikler de to principper - og tilføje et tredje.


Det tredje princip:

Det tredje princip vil handle om billedets forhold til tredimensionelle genstande. Ved at afsøge og arbejde med nye materialer, vil jeg lave relieffer, støbe former, konstruere og bygge figurer. Bløde, skarpe, glatte, runde, kantede, store, små. Indfarvede, graverede, bemalede. Skulpturer der som mit maleri, tager udgangspunkt i naturen. Jeg vil uddybe og rumliggøre konceptet med at multiplicere mange værker, sammen med malerierne, på vægge, på gulvet, fra loftet – til at skabe total installationer, i rum, i alle dimensioner. På denne måde vil jeg skabe rum, hvor beskueren kan befinde sig i et tredimensionelt malerisk landskab, der er inspireret af naturlige landskaber.